Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok X; No 2169

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.

 

 

 

Niebezpieczne sąsiedztwo.

Masz w zasięgu swojego miejsca zamieszkania wiele jadłodajni typu 'fast-food'? (szybkożerni?) Masz więc większą szansę być ofiarą udaru mózgu (powodowanego zablokowaniem naczyń doprowadzających krew do mózgu - ischemic stroke).
Badania przeprowadzone na dużej liczbie ofiar udaru mózgu (1.247 pacjentów w wielu ponad 45 lat) przeprowadzone w Teksasie dały niespodziewany wynik. Zapadalność na udar mózgu była skorelowana z dostępnością szybkożerni. W miejscach zamieszkania z 33 łatwo dostępnymi jadłodajniami 'fast food' była o 13 procent wyższa w porównaniu do miejsc z tylko 12 jadłodjniami (odległość w m czy km nie jest sprecyzowana w dostępnym źródle). Ryzyko wzrasta o 1 procent na każdą bliską jadłodajnię. Ważnym jest, że nie ma tu wniosków typu skutek - przyczyna. Nie badano związku między typem pokarmu a udarem. Chodziło tylko o dostępność szybkożerni. Przyczyny podwyższonej zachorowalności mogą być różne, mogą to być specyficzne cechy towarzyszące tego typu jadłodlniom. Można oczekiwać tam większej przestępczości, większego zanieczyszczenia powietrza, gęstszego zaludnienia, a więc czynników powodujących stres. A sam stres jako taki podnosi ryzyko udaru mózgu o 40 procent. 
Jednym słowem - bierzmy pod uwagę ten czynnik przy wyborze miejsca zamieszkania czy miejsca pracy. Tym bardziej, że w kryzysie, jak wykazują statystyki na całym świecie popularność szybkożerni wzrasta, a więc i ich gęstość będzie coraz wyższa. 

[QZE05::024];[QHB10::246]
No: 2169; w sieci: 24.3.2009

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.85

  Site Meter