Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok IX; No 2167
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCXLI)

.

władza / power  (2)

 

 "Przyjaciel u władzy, to stracony przyjaciel."
"A friend in power is a friend lost"

 Henry Brooks Adams


 "Prawie każdy człowiek może oprzeć się przeciwnościom, 
ale jeśli chcesz sprawdzić charakter człowieka, daj mu władzę."
"Nearly all men can stand adversity, but if you
want to test a man's character, give him power."

 Abraham Lincoln (przypisywane)


 "Posiadający władzę grzeszą więcej, 
nie ma w geometrii prawdziwszego teoremu niż to."
"Those who have more power are liable to sin more;
no theorem in geometry is more certain than this."

 Gottfried Wilhelm von Leibniz


 "Jest łatwiej zdobyć wielką władzę
niż używać jej mądrze".
"It is easier to develop great power
than it is to know how to use it wisely."

 Walter Lippman


 "Władza materialna która nie jest zrównoważona odpowiednią siłą duchową, to znaczy miłością i mądrością, jest przekleństwem."
"Material power that is not counterbalanced by adequate spiritual power, that is, by love and wisdom, is a curse."

 Arnold J. Toynbee


[QZM03::084];[QEP65::220]
No: 2167; w sieci: 22.3.2009

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter