Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok X; No 2164

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

 

Jedno zdumienie dziennie...

.

 

 

                       

 

                        Coś z rodzimego absurdu.

(Cytat z prasy:) Zaginęły bezcenne polskie archiwalia, ofiarowane przez emigracyjnego kolekcjonera. Wśród nich m.in. unikatowa korespondencja Ignacego Paderewskiego z Józefem Piłsudskim i Wojciechem Korfantym, alarmuje "Rzeczpospolita". 
Gazeta opisuje smutne losy eksponatów, jakie od 1968 r. zbierał mieszkający w USA Stanley Naj. Ich wartość rynkowa to 96 tys. dolarów. Wartość historyczna - jeszcze większa. W 1988 r. kolekcjoner zaczął przekazywać swoje zbiory Polsce.
Eksponaty uznano za tak cenne, iż bazując na nich planowano ufundować ośrodek dokumentacji wychodźstwa polskiego w Pułtusku.
Jako, że pomieszczenia nie były jeszcze gotowe, część zbioru była przechowywana na podwórzu, przykryta plandeką. Część dokumentów została spalona przez jednego z pracowników Domu Polonii.
Ocalała część kolekcji trafiła do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
[Rzeczpospolita] za wp 17.3.2009

Cytuję dla zwrócenia uwagi coraz liczniejszym Polonusom marzącym o tym, by ich zbiory znalazły się w kraju pod godziwą opieką...

[QZE05::038];[QEP66::257]
No: 2164; w sieci: 17.3.2009

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.85

  Site Meter