Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok IX; No 2162

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Kazimierz Wierzyński

(1894 - 1969)

Dworzec

Są takie miasta, o których nie można,
Choćby się nawet i chciało, coś orzec:
Uliczki, rynek, plebania pobożna -
I tylko jedno jest zdarzenie: dworzec.

Pociąg przychodzi raz w dzień regularnie,
(O, melancholio stołecznych kurierów),
Na jednej nodze drżą przed nim latarnie
I salutują bez rąk pasażerów.

Panny, co tęsknią z pustego peronu,
Skąd wieje dusza prowincji i spleenu,
Porywa dziwny świat okien wagonu,
Podróż po bajkach. Trwa ona pięć minut.

I każdy wraca powoli do domu,
Żując tęsknotę tępą, nieodgadlą.
W mieście nie mówi się o tym nikomu,
Choć wszystko kryje się w słówku: przepadło.

A za pociągiem, gdy rozwiane puchy
Dymów zawisną nad polną pustoszą,
Jak tajemnicze, żegnające duchy,
Rampy się same do góry podnoszą.

Railway station

There are such towns, which, and even if willing,
one can’t find words for, enough information:
the streets, the market, the presbytery building –
and there’s one only event: that’s the station.

Daily, unfailing, the punctual train comes
(o, the sad tedium of city expresses),
tremble before it the one-legged lamps
saluting, armless, the passengers passing.

The ladies, yearning upon platform empty,
whence blows provincial and sad ennui,
by the strange world of train windows are tempted;
a fairy-land journey. It lasts minutes three.

And then each slowly returns to her home,
chewing a longing that’s dull and unguessed.
And each says nothing to any in town,
but it stays hid in the words ‘all is lost’.

And, when the train’s gone, and powdery gusts 
of smoke hang drifting above the dull waste,
like some mysterious and farewelling ghosts
lone barriers salute with arm stiffly upraised.

And, train gone, only the feathery gusts
of smoke still over the dull wasteland left,
of smoke still over the dull wasteland waft,
then, like mysterious and farewelling ghosts
lone barriers their long arm raise stiffly aloft.

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@bigpond.com

[QZM03::0xx]; No: 2162; w sieci: 15.3.2009


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.86

  Site Meter