Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok X; No 2160

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Wędrująca kropka.

Poniżej, na szarym tle znajduje się 12 pól, z których w wyniku jakichś elektronicznych sztuczek wysyłanych jest nieco więcej fal elektromagnetycznych w zakresie czerwonym widma w porównaniu do tła. Jedno z tych pól jest kolejno wygaszane i zlewa się z tłem. 
Jeśli będziemy podążać wzrokiem za wygaszanym polem, będziemy widzieć właśnie to.

Jeśli jednak na chwilę skupimy uwagę na jednym z pól, stwierdzamy, że wędruje nie wygaszane pole, ale zielona plamka odpowiadająca wielkością poletku fioletowemu. 

Kiedy teraz skupimy wzrok na krzyżyku znajdującym się po środku pola, okaże się, że powoli znikają poletka fioletowe, a wędruje w tym samym tempie plamka o zabarwieniu zielonym.

Nic nie zmienialiśmy w programie komputerowym, a widzimy zupełnie różne rzeczy. 

Gdzie jest więc tak zwana 'prawda obiektywna'?
Możemy spekulować o barwach dopełniających, o regeneracji barwników wzrokowych, o różnych procesach nerwowych. Nic to nie zmieni... 
Musimy oczekiwać, że podobne igraszki spotykają nas w życiu znacznie częściej, niż zdajemy sobie z tego sprawę. I to nie tylko w zakresie recepcji obrazów, ale też w recepcji dźwięków, zapachów, odtwarzania przeszłości...

 

Inne przykłady omamień: 1, 2, 3, 

podrzucił Klimek ze strony slimakka/czki, skomentował RA
zdjęte z adresu: http://joke-and-larks.blog.onet.pl/2,ID365624686,index.html

[QZE05::029];[QEP66::138]
No: 2160; w sieci: 13.3.2009

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter