Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok X; No 2154
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCXL)

.

Opozycja / Opposition

 

"Żaden rząd nie może być na dłużej bezpieczny bez silnej opozycji."
"No Government can be long secure without a formidable Opposition." 

 Benjamin Disraeli


 "Szanuję tych co mi się sprzeciają, ale ich nie znoszę."
"I respect only those who resist me; but I cannot tolerate them."

 Charles De Gaulle


 "Wielkie umysły zawsze napotykały na 
gwałtowną opozycję miernoty."
"Great spirits have always encountered
violent opposition from mediocre minds."

 Albert Einstein


 "Opozycja nie koniecznie musi byc wroga'"
"Opposition is not necessarily enmity."

 Sigmund Freud


 "Silnych robi opozycja, jak latawiec wznoszą się pod wiatr."
"Strong people are made by opposition,
like kites that go up against the wind."

 Frank Harris


[QZM03::079];[QEP62::253]
No: 2154; w sieci: 6.3.2009

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter