Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok X; No 2149
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCXXXIX)

.

Edukacja / Education (2)

 

 "Edukajca to nie jest wypełnianie wiadra, 
ale rozpalanie ognia."
"Education is not the filling of a pail, 
but the lighting of a fire."

 William Butler Yeats


 "Moja własna edukacja to kolejne stosowanie 'otwieraczy oczu',
 z których każdy polegał na odrzucaniu pewnych poprzednio uznawanych wierzeń."
My own education operated by a succession of eye-openers
each involving the repudiation of some previously held belief."

 George Bernard Shaw


"Moja idea edukacji to zaniepokojenie umysłu młodych 
i zapaleniu ich intelektu."
"My idea of education is to unsettle the minds of the young
and inflame their intellects."

 Robert Maynard Hutchins


 "Ludzie zwykle kształcą swoje dzieci na wzór budowania domu, wedle pewnego planu, ich zdaniem pięknego, 
bez uwzględnienia celu ich przeznaczenia."
"People commonly educate their children as they build their houses, according to some plan they think beautiful, 
without considering whether it is suited to the 
purposes for which they are designed."

 Lady Mary Wortley Montagu


 Świat edukacji to wyspa, na której ludzie odcięci od świata przygotowywani są do życia w nim przez wykluczenie."
"The world of education is like an island where people,
cut off from the world, are prepared for life 
by exclusion from it."

 Maria Montessori


[QZM03::037];[QEP62::125]
No: 2149; w sieci: 27.2.2009

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter