Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok IX; No 2144
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCXXXVIII)

.

Edukacja / Education  (1)

 

"Jak rzeźba ma się do bloku marmuru, 
tak wykształcenie ma się do ludzkiej duszy."
"What sculpture is to a block of marble, 
education is to a human soul." 

 Joseph Addison


 "Celem edukacji jest wytworzenie największej liczby neuroz, 
które osoba może znieść bez załamania."
"The aim of education is to induce the largest amount of neurosis
 that the individual can bear without cracking."

 W. H. Auden


 "Celem edukacji jest zastąpienie pustego umysłu 
umysłem otwartym."
"The purpose of education is to replace an empty mind 
with an open one."

 Malcolm Forbes.


 "Wykształcenie to zdolność słuchania niemal wszystkiego 
bez utraty panowania nad sobą i wiary w siebie."
"Education is the ability to listen to almost anything
without losing your temper or your self-confidence."

 Robert Frost


 "Najcenniejszym wynikiem edukacji jest tolerancja."
"The highest result of education is tolerance."
 Helen Keller

[QZM03::076];[QEP62::125]
No: 2144; w sieci: 22.2.2009

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter