Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok X; No 2138
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCXXXVII)

.

Odpowiedzialność / Responsibility (2)

 

"Jeśli chcesz by twoje dzieci trzymały się ziemi, 
nałóż pewną odpowiedzialność na ich ramiona."
"If you want children to keep their feet on the ground,
put some responsibility on their shoulders."

 Abigail Van Buren


 "Zanik poczucia odpowiedzialności to 
najbardziej daleko idący skutek poddania sie autorytetowi"
"The disappearance of a sense of responsibility is the most
far-reaching consequence of submission to authority."

Stanley Milgram 


"Gotowość podjęcia odpowiedzialności za swoje życie 
jest źródłem z którego wypływa szacunek dla samego siebie."
 "The willingness to accept responsibility for one's own life
is the source from which self-respect springs."

 Joan Didion


 "Utrzymuj odpowiedzialność na wyższym poziomie 
niż ktokolwiek po tobie oczekuje."
"Hold yourself responsible for a higher standard
than anyone else expects of you."

 Henry Ward Beecher


[QZM03::073];[QEP63::032]
No: 2138; w sieci: 14.2.2009

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter