Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok X; No 2132
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCXXXVI)

.

Odpowiedzialność / Responsibility

 

 "Jeśli potrafisz postawić sobie pytanie, 
'Jestem, czy nie jestem odpowiedzialny za swoje czyny', 
znaczy jesteś odpowiedzialny."
"If you can put the question, 
'Am I or am I not responsible for myacts?'
then you are responsible."

  Teodor Dostojewski / Fyodor Dostoevsky


 "Jestem wolny ponieważ wiem, że ja sam jestem moralnie odpowiedzialny za wszystko, co czynię."
"I am free because I know that 
I alone am morally responsible for everything I do."

 Robert A Heinlein


 "Żaden płatek śniegu w lawinie nie czuje odpowiedzialności." 
"No snowflake in an avalanche ever feels responsible."

 Stanislaw Lec


 "Jesteś odpowiedzialnym nie tylko za to co mówisz, ale także za to, czego nie mówisz."
"You are not only responsible for what you say,
but also for what you do not say."

Marcin Luter / Martin Luther


 "Mamy Kartę Praw. Czego potrzebujemy to Karta Odpowiedzialności."
"We have the Bill of Rights.
What we need is a Bill of Responsibilities."

 Bill Maher


[QZM03::071];[QEP63::032]
No: 2132; w sieci: 7.2.2009

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter