Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok X; No 2128

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Ochrona talentów po wenecku.

W związku z masowym odpływem talentów z Polski na wszystkie strony świata, trzeba tu mówić o kolejnym intelektualnym wykrwawieniu kraju, warto przypomnieć, jak sobie radzono z tym problemem w innych czasach, w innych krajach. 
W ciągu blisko półtora stulecia w XVI i XVII wieku Wenecja utrzymywała monopol produkcji luster i zaopatrywała cały świat w „lustra weneckie" najwyższej jakości. Wszystkie dwory europejskie i wszyscy ludzie zamożni lub wysoko postawieni sprowadzali sobie zwierciadła z Wenecji. Uprawiany na wielką skalę handel lustrami przynosił Republice Weneckiej ogromne zyski.
Nic dziwnego, że monopol Wenecji w przemyśle lustrzanym budził zawiść innych państw i że usiłowały one wydrzeć republice jej tajemnice wyrobu zwierciadeł. Wenecjanie strzegli zazdrośnie sekretów swego przemysłu lustrzanego posługując się metodami legislacyjnymi i .. terrorem. 
Każdy majster szklarski w Murano, jeszcze teraz słynącym ze wspaniałych wyrobów szklarskich,  znajdował się pod ścisłym nadzorem tajnej policji. Nie wolno mu było porzucić wyspy, tym bardziej zaś wyjechać do innego kraju.
Ustawy weneckie głosiły:
„Jeśli jakiś robotnik lub majster przeniesie swój kunszt z Wenecji do innego miejsca, z uszczerbkiem dla republiki, zostanie mu posłany rozkaz powrotu.
Jeśli nie usłucha on tego rozkazu, zostaną uwięzione najbliższe mu osoby, by go w ten sposób zmusić do uległości.
Jeśli mimo wszystko będzie on trwał w swym pragnieniu pozostania na obczyźnie, zostanie wysłany człowiek, którego zadaniem będzie go zgładzić".
Jasno i przejrzyście powiedziane, bez żadnych niedomówień. No i stosowane bywało w praktyce..
A tymczasem lustro opanowało świat, stało się obiektem tysięcy dzieł malarskich, rzeźbiarskich i poetyckich. 

 
Giovanni Bellini - Młoda kobieta ze zwierciadłem (1515) Wiedeń

Znalazło nawet zastosowanie w naukach biologicznych, jak widać na poniższej ilustracji. 


Darwin przekonuje pobratymców o poprawności teorii ewolucji posługując się lusterkiem
(karykatura brytyjska)

Warto wspomnieć, że i Polacy przyczynili się do twórczego wykorzystania luster. Znany nam gdański astronom Jan Heweliusz wykorzystując właściwości luster płaskich wynalazł w roku 1627 peryskop, urządzenie dotąd stosowane we wszystkich dziedzinach nauki i techniki. 
Nie sądzę aby weneckie metody ochrony technicznego priorytetu można stosować obecnie. Jednak zatrzymywanie talentów w Polsce, a są na to sposoby bardzo proste  humanitarne, powinno być poważnie traktowane przez rządzących, bo wkrótce może być za późno. 

[QZE05::011];[QAB05::063]p45,63;QCP05088-31-103;[QRE01::17]p7
No: 2128; w sieci: 2.2.2009

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter