Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok X; No 2121

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Miron Białoszewski

(1922-1983)

Wywiad

poprawić linie! wg Biał / poetry

Mistrz Miron

Puka? Kto?
(uchyla)
Acha…
Chwileczkę…już

Pani gość

Pan woli ludność czy bezludność?

Mistrz Miron

Trochę bez, trochę z

Pani gość

z z z, to nie przeszkadza?

Mistrz Miron

jak fruwa - nie, w rurach - nie,
jak zadługo siedzi - tak

Pani gość

Tak się rozglądam, dobrze tu panu?

Mistrz Miron

Przeważnie… przepraszam, pani nazwisko?

Pani gość

Z „Ś”

Mistrz Miron

Śpiwko… Śpiew… nie?

Pani gość

Śmierć

Mistrz Miron
(zatkany)
(przez sztuczne zęby)

Ledwie wpuściłem
myślałem że dziennikara

Pani gość

Kara

Mistrz Miron

Za co?

Pani gość

Za życie

Mistrz Miron

Już?
(pada na dobre)
(z kieszeni Mistrza Mirona wysuwa się chytrze kartka)

„Nie każcie mi już niczym więcej być!
Nareszcie spokój”


The interview

Master Miron:

A knocking! Who’s there?
(opens slightly the door)
Aha…
A moment…here.

Lady visitor:

Do you prefer company or seclusion?

Master Miron:

Sometimes co, sometimes s

Lady visitor:

Ssssss – is this not a nuisance?

Master Miron:

If it flies – no, in the pipes – no,
If it stays too long – yes.

Lady visitor:

I’m looking around – are you comfy here?

Master Miron:

Generally,… excuse me, your name?

Lady visitor:

With a d.

Master Miron:

Dizzy? Dotty?

Lady visitor:

Death.

Master Miron:
(struck dumb)
(through dentures)
I nearly didn’t let you in,
Thought you might be a reporter

Lady visitor:

Porter

Master Miron:

For what fault?

Lady visitor:

For life.

Master Miron:

Already?
(falls down for good)
(from Master Miron’s pocket a piece of paper slyly issues)

“Tell me no longer what to be.
At last, peace.!”

 


tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@bigpond.com

[QZM03::067]; No: 2121; w sieci: 24.1.2009


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.86

  Site Meter