Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok X; No 2120
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCXXXIV)

.

 Droga życiowa / Path

 

 "Być może nie podążałem dokąd chciałem,
ale sądzę że doszedłem tam, gdzie zamierzałem być."
"I may not have gone where I intended to go,
but I think I have ended up where I intended to be."

 Douglas Adams


 "Jeżeli masz przed sobą wyraźną drogę,
jesteś pewnie na drodze kogo innego"
"If the path before you is clear, 
you're probably on someone else's."

 Joseph Campbell


 "Swoją drogę poznaje się wykrywając ścieżkę, która od niej odchodzi."
"One recognizes one's course
by discovering the paths that stray from it."

 Albert Camus


 "Jeśli znajdujesz drogę bez przeszkód, 
prawdopodobnie wiedzie ona do nikąd."
"If you can find a path with no obstacles,
it probably doesn't lead anywhere."

 Frank A Clark


 "Nie idź tam dokąd może prowadzić cię droga, 
idź raczej bezdrożami i zostaw po sobie ścieżkę."
"Do not go where the path may lead,
go instead where there is no path and leave a trail."

 Ralph Waldo Emerson


[QZM03::068];[QEP62::207]
No: 2120; w sieci: 23.1.2009

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter