Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok X; No 2117

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

Jedno zdumienie dziennie...

 

.
 

Australia - kraj dwugłowych ryb.

Jest pewna przesada w tym tytule, ale faktem jest, że w australijskich rzekach pojawiły się larwalne postaci ryb dwugłowych. Dwugłowość zwierząt nie jest czymś nowym. Obserwowano pojedyncze przypadki u gadów, płazów, głowonogów, a nawet u ssaków (i ludzi). Zawsze były to przypadki sporadyczne, wynik naturalnej pewnie, zabójczej mutacji. Nigdy nie była dwugłowość jakimś zjawiskiem powszechnym. Ale teraz zauważono tysiące dwugłowego narybku na farmie rybnej w rejonie rzeki Noosa w południowo-wschodniej części stanu Queensland (p. ilustr.). Narybek ginie po kilku dniach, tymczasem nie pojawiają się masowo dwugłowe ryby. Ale kto wie.. 

 

Wszystko wskazuje, że to skutek używania na pobliskiej farmie makadamii fungicydu carbendazimu i/lub insektycydu endosulfanu. Są to preparaty organofosforowe o których wiadomo, że powodują mutacje, a także są przyczyną wzmożonej aktywności u ludzi, powodują mdłości, bóle i zawroty głowy, a u zwierząt doświadczalnych uszkadzają nerki, wątrobę i jądra, zwiększają wady płodowe i aborcje. 
W krajach Unii Europejskiej są to preparaty zakazane, jak też w Nowej Zelandii i niektórych krajach Azji. W Australii debatuje się na ten temat. 
O sprawie warto wiedzieć i odpowiednio ocenić. Kto wie ile i jakich preparatów chemicznych, potencjalnie mutagennych, znajduje się już w środowisku. No i warto pamiętać, że biologiczne skutki niektórych środków chemicznych widać dopiero w drugim albo trzecim pokoleniu, a nawet i później.

w główce: kangur, malowidło na korze, zachodnia Ziemia Arnhema, tzw. 'styl rentgenowski'
[QZE05::003];[QEP65::108]a
No: 2117; w sieci: 19.1.2009

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.85

  Site Meter