Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok X; No 2116
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCXXXIII)

.

André-Paul-Guillaume Gide 

(1869 - 1951)


 "Miej odwagę być sobą."
 "Dare to be yourself."
 "Pracuj i walcz i nigdy nie akeptuj zła, które możesz zmienić."
 "Work and struggle and never accept an evil
that you can change."

 "Wierz tym, którzy szukają prawdy. 
Miej wątpliwości do tych, którzy ją znaleźli." 
 "Believe those who are seeking the truth. 
Doubt those who find it."

 "Jest bardzo mało monstrów, które uzasadniają strach, 
jaki w nas budzą."
 "There are very few monsters who warrant the fear 
we have of them."

 "Lepiej być nienawidzonym za to, czym jesteś, 
niż być kochanym za to, czym nie jesteś."
 "It is better to be hated for what you are
than to be loved for something you are not."

"Nie można odkryć nowych lądów bez zgodzenia się 
na utratę widoku brzegu na długi czas."
"One does not discover new lands without
consenting to lose sight of the shore for a very long time.


[QZM03::065];[QEP57::270]
No: 2118; w sieci: 16.1.2009

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter