Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok X; No 2115

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Spełnione marzenie Adolfa Hitlera.

Linz w Górnej Austrii to miejsce, gdzie młody Adaś chodził do szkół, przez cztery lata kochał się (platonicznie) w niejakiej Stefanii, był po raz pierwszy w operze, poznał przyjaciela Augusta Kubizka i napisał operę. Był to czas kształtowania charakteru.  

Tak wyglądał jako uczeń szkoły prowadzonej przez opactwo w Lambach. Ta insynuacja wąsika to tylko złośliwość szkolnej fotografii.

A tak widział go artysta (prof. Glaubacher) w roku 1938, już po zajęciu Austrii. Prawdziwy zwycięzca, prawdziwy wąsik.

To w opactwie Lambach widział zapewne Hitler swastykę w postaci starogreckiej mozaiki. Może stąd wywodzi się złowieszczy symbol? (mozaika w tle)
Linz pozostał w nim na całe życie. Widział to prowincjonalne miasto oczyma wyobraźni jako ośrodek niemieckości, jako stolicę, na równi z Berlinem, który chciał nazwać Germanią, Monachium i Hamburgiem. 
Linz stał się jego obsesją, wręcz szaleństwem. Projektował miasto, bawił się modelami, nawet w ostatnich miesiącach wojny, kiedy Berlin ostrzeliwała już rosyjska artyleria, bywało że Hitler, po wojennych naradach, zapraszał generałów do specjalnego pomieszczenia pod Kancelarią Rzeszy, gdzie model miasta wystawiony był w całej okazałości. Oświetlenie było tak skonstruowane, że manipulując lampami, można było oglądać miasto o każdej porze dnia i różnych sezonach roku. Kaltenbrunner, którego nie można posądzać o krytykowanie Wodza, po jednej takiej sesji pokazowej orzekł, że czuł się jak wśród wariatów. Model wywieziono z podziemi Kancelarii Rzeszy dopiero w marcu 1945 roku. Model miasta przewidywał miejsce na największą galerię sztuki, Muzeum, Mauzoleum, były gmachy przeznaczone na astronomiczne centrum naukowe. Miało ono propagować kosmogonię Ptolomeusza, Nikolausa Copernicusa (znanego astronoma niemieckiego, tego samego co to 'wstrzymał Słońce, ruszył ziemię, Polskie wydało go plemię!..) oraz wariacką lodową kosmogonię Hoerbigera
(o którym kiedyś będzie osobno, jako faszystowskim prekursorze rosyjskiego łysenkizmu...)
Przebudowany Linz wyglądał tak w wyobraźni Wodza:

Hitler całymi godzinami kontemplował przyszłość miasta jako stolicy naddunajskiego regionu. Tu pomagają mu główny projektant miasta prof. Hermann Giesler i architekt Roderick Fick wraz z Gauleiterem Augustem Eigruberem.

I .... marzeniom Hitlera stało się zadość. W roku 2009 Linz stał się jedną ze stolic Europy. Wprawdzie realizacja wizji okazała się inna. W wykonaniu Ars Electronica Linz jako stolica przedstawia się tak: 

Ale jednak...

 [QZE05::001];ART33010-72,81;[QEP65::53]59,66;RCP05014-H;RCP05036-6-28;[RIO32::098];[RIO60::060];82
No: 2115; w sieci: 16.1.2009

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.85

  Site Meter