Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok X; No 2112

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Kazimierz Wierzyński

(1894 - 1969)

Do poetów

Bóg wziął nas do swojego na termin rzemiosła
I skazał w niem służyć śród burz i rozgromu,
By wiara nasza góry nad światem przeniosła
I u stóp mu je kładła, pod próg jego domu.

I otośmy wybrani, i stało się słowo
Pośród nas , którzy błądząc w marzeniu i dźwięku,
Gdy wieczny ciężar dźwigać pragniemy na nowo,
Śmierć świata mamy w oczach a rannych na ręku.

Cokolwiek szept nam powie, jęk wszystko zagłuszy,
Cokolwiek wyśni serce, przekreśli się zbrodnią,
Wojna świat nam uniosła, nie Bóg ludzkiej duszy,
Góry nikt nie podźwignął, my padliśmy pod nią..

To the poets

God took us in His service indentured to craft,
and commanded we serve it in storm and defeat,
by our faith move great mountains, and bearing aloft,
carry them to God’s threshold to lay at His feet.

And so we are the chosen, the word become flesh
dwelt among us, who, blundering in dreams, music’s charms,
when we the age-old burden would shoulder afresh,
the world’s death’s in our eyes, and its maimed in our arms.

Any words we may whisper, a groan will end all;
whatsoever our hearts dream, a crime will condemn,
it is war the world raised up, not God mankind’s soul.
no one lifted the mountains, we fell under them.

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@bigpond.com

[QZM03::066];No: 2112; w sieci: 12.1.2009


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.86

  Site Meter