Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok X; No 2111
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCXXXIII)

.

 Cyceron / Cicero Marcus Tullius

(105 - 43 pne)


 "Należy jeść by żyć, a nie żyć by jeść."
 "One should eat to live, not live to eat."
 "Daj mi młodego mężczyznę, w którym jest coś ze starości, 
i starca, który ma coś z młodzieńca."
 "Give me a young man in whom there is something of the old,
and an old man with something of the young."

 "Moje zalecenie dla każdego budującego - to właściciel powinien być ozdobą domu, a nie dom ozdobą właściciela."
 My precept to all who build is that the owner should be
an ornament to the house, and not the house to the owner."

 "Skrajna sprawiedliwość jest skrajną niesprawiedliwością." 
 "Extreme justice is extreme injustice."
 "Zbyt wiele wolności prowadzi, zarówno ludzi jak i narody, 
do niewolnictwa."
 "Too much liberty leads both men and nations to slavery."
"Pokój bez kaiążek, to jak ciało bez duszy."
"A room without books is a body without a soul."
"Przyjaciel, to niejako drugie ja."
"A friend is, as it were, a second self."
"Starość: ukoronowanie życia, 
i ostatni akt naszego przedstawienia."
"Old age: the crown of life, our play's last act."

[QZM03::064];[QEP64::083]
No: 2111; w sieci: 11.1.2009

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter