Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok X; No 2109 
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

  

.

 

Wizyta trzech królów na Trzech Króli.

Wędrówkę trzech krolów, święto Trzech Króli, odwiedziny Magów i ich dary przedstawiano w sztuce na tysiące sposobów.
Oto mniej znane malowidło (olej) Leonarda da Vinci z roku 1481-2 wykonane na zamówienie mnichów San Donato w Scopeto. Nie zostało wykończone, i po różnych perypetiach znalazło się w Galerii Uffizi. Święta Rodzina otoczona tłumkiem z królami włącznie.
(fragment)

Pewne zdziwienie budzić może obraz 'Wizyta Trzech Króli' ('Adoration of the Mgi') Pietera Brueggela (olej, 1564, Galeria Narodowa, Londyn). Do innych scen jesteśmy przywykli myśląc o Brueglach. A tymczasem tu, słodka Madonna i przymilne Dzieciątko. (fragment środkowy)

Ale nie dajmy się omamić. Już w kącie pojawiają się twarze w znanym stylu, może nie tak brutalne jak zwykle, a jednak.. 

Ale współczesne wyobrażenie o Trzech Królach to zupełnie inna historia. Oto, skrajna być może, wizja cejlońskiego twórcy (Sri Lanka) Nalni Jayasuriya. Dary, zupełnie inne, raczej  zyczenie na czasie.. No i wcale niekrólewskie twarze. 

Bardziej miarodajne informacje o Trzech Królach można znaleźć tu: A, B, C, D, E. i F.

[QZE04::096];[QEP45::151];ART32-029Ep77;ART34015p044
No: 2109; w sieci: 8.1.2009

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.85

  Site Meter