Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok X; No 2105
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCXXXII)

.

 Thomas J. Watson *)

(1874 - 1956)


 "Kierownik jest pomocnikiem swoich ludzi."
 "A manager is an assistant to his men."
 "Musisz mieć serce w twoim biznesie i biznes w sercu."
 "You have to have your heart in the business
and the business in your heart."

 "Jeśli chcesz osiągnąć doskonałość, możesz to zrobić dziś.
Od tej sekundy przestań robić rzeczy mniej niż doskonałe."
 "If you want to achieve excellence, you can get there today.
As of this second, quit doing less-than-excellent work."

 "Kiedy jakaś osoba lub przedsiębiotswo decyduje, 
że sukces został osiągniety, postęp się zatrzymuje."
 "Whenever an individual or business decides
that success has been attained, progress stops."

 "Nic tak przekonująco nie mówi o zdolności przewodzenia innym, jak to co robi na codzień by kierować sobą."
 "Nothing so conclusively proves a man's ability to lead others
as what he does from day to day to lead himself."

"Chcesz bym podał receptę na sukces?
To naprawdę proste. Podwój liczbę niepowodzeń."
"Would you like me to give you a formula for success?
It's quite simple, really. Double your rate of failure."

 *) Założył w r. 1914 małą firmę produkującą urządzenia liczące w oparciu o dziurkowane karty. W momencie przejścia na emeryturę w r. 1952 firma, jako IBM, zatrudniała 60.000 pracowników.

[QZM03::062];[QEP57::270]
No: 2105; w sieci: 3.1.2009

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter