Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok IX; No 2098
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCXXXI)

.

Bieda / Poverty  (2)

 

 "Każdy, kto kiedykolwiek borykał się biedą wie, 
jak bardzo kosztowną rzeczą jest być biednym."
 "Anyone who has ever struggled with poverty
knows how extremely expensive it is to be poor."

 James Baldwin


 "Na każdy talent wzbudzony przez biedę przypada sto, 
które bida zniszczyła."
 "For every talent that poverty has stimulated 
it has blighted a hundred."

John W. Gardner


 "Najczęstszą przyczyną strachu przed starością jest 
perspektywa popadnięcia w biedę."
"The most common cause of fear of old age
is associated with the possibility of poverty."

Napoleon Hill


 "Jest bardzo trudno orzec, co przynosi szczęście, 
zarówno bieda jak i bogactwo zawodzą."
"It's pretty hard to tell what does bring happiness;
poverty and wealth have both failed."

Frank McKinney "Kin" Hubbard


 "Jest coś w biedzie co trąci śmiercią. Martwe marzenia spadają z serca jak liście w czasie suszy i gniją dookoła stóp."
"There is something about poverty that smells like death.
Dead dreams dropping off the heart like leaves in a dry season
and rotting around the feet."

Zora Neale Hurston


"Trzeba mówić o biedzie, ponieważ ludzie izolowani swoim komfortem przestają ją widzieć."
"We must talk about poverty because people
insulated by their own comfort lose sight of it."

Dorothy Day


[QZM03::061];[QEP64::083]
No: 2098; w sieci: 26.12.2008

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter