Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok IX; No 2092
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCXXX)

.

Bieda / Poverty

 

 "Nie można pozbyć się biedy dając ludziom pieniądze."
"You can't get rid of poverty by giving people money."

 P. J. O'Rourke


"Głód dóbr łatwo zaspokoić, 
ale ubóstwo duszy jest nienaprawialne." 
"The want of goods is easily repaired,
but the poverty of the soul is irreparable." 

Michel de Montaigne


 "Człowiek z bólem zębów myśli, 
że każdy o zdrowych zębach jest szczęśliwy. 
Człowiek dotknięty biedą robi ten sam błąd myśląc o bogatych."
 
"The man with a toothache
thinks everyone happy whose teeth are sound.
The poverty-stricken man
makes the same mistake about the rich man."

George Bernard Shaw


"Bieda jest najgorszą formą przemocy"
"Poverty is the worst form of violence." 

 Mohandas Gandhi


 "W biedzie i innych nieszczęściach życia, 
prawdziwy przyjaciel jest pewnym schronieniem."
"In poverty and other misfortunes of life,
true friends are a sure refuge."

 Aristotle / Arystoteles


[QZM03::059];[QEP64::083]
No: 2092; w sieci: 19.12.2008

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter