Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok IX; No 2090

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

     

Jedno zdumienie dziennie...

.
 

Szczury nie powinny używać telefonów komórkowych.

Przeprowadzono badania mające na celu wykrycie czy i jak fale elektromagnetyczne emitowane przez telefony komórkowe wpływają na uczenie i zapamiętywanie nauczonych 'lekcji' (USA). Setkę szczurów podzielono na dwie grupy. Szczury obu grup uczono lokalizować przedmioty i zapamiętywać ich położenie. Jedną grupę eksponowano na godzinę na promieniowanie mikrofalowe emitowane przez 'komórki', druga grupa stanowiła kontrolę bez ekspozycji na promieniowanie. Po sześciu sesjach sprawdzono zapamiętywanie tresury. Szczury kontrolne wiedziały gdzie szukać przedmiotu zainteresowania, zakłopotane jakby 'drapały się w głowę' w przypadku, gdy go tam nie znalazły. Szczury 'używające' telefonów komórkowych nie martwiły się tym, czego miały się nauczyć i zabawę w szukanego rozpoczynały od nowa. 
W innych, zupełnie niezależnych badaniach prowadzonych przez inny zespół  (w Szwecji), szczury 'słuchały' komórek tylko dwie godziny tygodniowo przez ponad rok. Okazało się, że miały one słabszą zdolność zapamiętywanie testów w porównaniu do grupy kontrolnej, co potwierdza poprzednie wywody. Nie poprzestano jednak na tym i podjęto badania badania biochemiczne i cytologiczne. Stwierdzono, że długotrwała, choć mierna w sumie ekspozycja wpływa, na tzw. barierę mózgową, która ochrania mózg, jakby filtruje krew dopływającą do mózgu, i ochrania go przed składnikami 'podejrzanymi'. Chodzi tu o albuminy przenoszone przez krew, jednak niepożądane dla komórek mózgowych. Okazuje się, że albuminy przenikają do mózgu eksponowanych szczurów bezpośrednio po ekspozycji na promieniowanie, a uszkodzenie komórek nerwowych korze mózgowej i w podwzgórzu mózgowym (hippocampus), odpowiedzialnym za wiele podstawowych procesów mózgowych, następuje po kilku tygodniach. Stwierdzono także, że ekspozycja na mikrofale zmienia aktywność wielu genów komórek nerwowych, i to nie w poszczególnych genach, ale zespołach funkcjonalnych. Interpretacja jest w tej chwili niemożliwa, ale sam fakt niepokoi. 
Jednym słowem, szczury nie powinny posługiwać się telefonami komórkowymi jeśli chcą zachować funkcjonalną sprawność mózgu. 
A co z ludźmi? A no, trzeba zauważyć, że w dziedzinach, gdzie 'nauka czysta' zahacza o przemysł i grubą forsę, rzecz jest niezwykle frustrująca. W takich dziedzinach jak farmacja, kosmetyka, dietetyka, ekologia, no i technika, w literaturze naukowej spotkać można informacje zupełnie sprzeczne czy przeciwstawne, podawane z równą emfazą i mocą przekonywania. Stoją za tym współmierne autorytety. Dopiero po latach zdarza się, że pewne badania naukowe są wycofywane, pewni uczeni dyskredytowani, pewne firmy cichcem wycofują się z rynku. I co?  I nic! Tak światek się toczy. 
Na temat telefonów komórkowych i ich wpływie na ludzi jest wiele informacji, często zupełnie sprzecznych? Jaka jest prawda? Taka, jaką przyjmie konsument skołowany reklamą...

O 'komórkach' patrz też tu i tu

[QZE04::080];[QHB10::160];[QHB10::161];[ART40032n
No: 2092; w sieci: 17.12.2008

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


v.46

  Site Meter