Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok IX; No 2086

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Adam Mickiewicz 

(1798-1855)

Dzień dobry

Dzień dobry! nie śmiem budzić, o wdzięczny widoku!
Jej duch na poły w rajskie wzleciał okolice,
Na poły został boskie ożywiając lice,
Jak słońce na pół w niebie, pół w srebrnym obłoku.

Dzień dobry! już westchnęła, błysnął promyk w oku,
Dzień dobry! już obraża światłość twe źrenice,
Naprzykrzają się ustom muchy swawolnice,
Dzień dobry! słońce w oknach, ja przy twoim boku.

Niosłem słodszy dzień dobry, lecz twe senne wdzięki
Odebrały mi śmiałość; niech się wprzódy dowiem:
Z łaskawym wstajesz sercem? z orzeźwionym zdrowiem?

Dzień dobry! nie pozwalasz ucałować ręki?
Każesz odejść, odchodzę: oto masz sukienki,
Ubierz się i wyjdź prędko - dzień dobry ci powiem.

Good morning!

Good morning! - I daren’t wake you, o most lovely sight!
Her spirit half to regions of paradise flown, 
Half remained, breathing life in cheeks tinted with dawn,
Like a sun, half by clouds hid, and half golden-bright.

Good morning! - She had sighed, a ray shone from her eye,
Good morning! Now the sunbeams your pupils annoy,
Naughty flies your mouth’s sweetness attempt to enjoy,
Good morning! The sun peeks in, and I’m by your side.

I’d a sweeter ‘good morn’, but, your drowsy charms, miss,
Had deprived me of courage; I’ll just ask concerning
Your good health - did you rise with heart kind to my yearning?

Good morning! Won’t you let me your hand give a kiss?
You bid me go, I’m leaving; and here is your dress;
Put it on, come out soon - and I’ll wish you ‘good morning’!

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@bigpond.com

[QZM03::0xx];No: 2086; w sieci: 13.12.2008


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.86

  Site Meter