Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok IX; No 2085
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCXXIX) (2)

.

 Papież Jan XIII / Pope John XXIII

 (1881 - 1963)


 "Otóż jestem u końca drogi i u szczytu sterty."
"Here I am at the end of the road and at the top of the heap."
 "Nigdy nie wahaj się wyciągnąć ręki;
nigdy nie wahaj się przyjąć wyciągniętej ręki."
"Never hesitate to hold out your hand;
never hesitate to accept the outstretched hand of another."

 "Widź wszystko, przymykaj oczy na wiele, poprawiaj nieco."
See everything, overlook a great deal, improve a little."
 Kiedy zapytany, "jak wiele osób pracuje w Watykanie?"
papież myślał chwilę przed odpowiedzią:
"okoła połowa."
When asked, "How many people work in the Vatican?"
 pontiff thought for a moment before replying:
"About half."

[QZM03::054];[QEP83::320]
No: 2085; w sieci: 12.12.2008

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter