Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok IX; No 2084

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Odczytywanie myśli.

Odczytywanie myśli - marzenie polityków, twórców religii, specjalistów od manipulowania ludźmi no i kryminologów powoli się urzeczywistnia. Biorąc pod uwagę wszelkie ew. korzyści jakie za sobą niesie, oraz groźby jakie sobą przedstawia, w zasadzie nie ma się co cieszyć. 
Ale w nauce już tak jest. Jak zaistnieje możliwość wykonania jakichś badań, to niezależnie od potencjalnych konsekwencji badania takie będą podjęte, prędzej czy później, ale będą. Metoda obrazowania tkanek i wnętrza organów przy pomocy rezonansu magnetycznego (MRI - Magnetic Resonance Imaging) , która tak wspaniale nadaje się do śledzenia zmian w mózgu, sercu, oku, uchu, rdzeniu kręgowym itp, została zastosowana do tego celu. Pozwala ona, po przystosowaniu do badań funkcjonowania poszczególnych pól mózgowych, na określenie miejsc, gdzie myśli się tworzą. Najogólniej, polega ona na najpierw uporządkowaniu spinów atomów wodoru tak, żeby były ułożone równolegle jak małe magnesiki. Robi się to w silnym polu magnetycznym. Wytrącone funkcją komórek nerwowych z tego położenia spiny powracając na swoje pozycje wysyłają fale radiowe, których dokładne źródło można określić i skomputeryzować trójwymiarowo. Aparatura jest skomplikowana i kosztowna, ale uważana jest za nieingerującą, w przeciwieństwie do metod rengenowskich czy izotopowych. Rys 2 przedstawia urządzenie do celów medycznych. Do badań mózgu, dla celów psychologicznych, rzecz jest zmodyfikowana tak, że pacjent może widzieć przedstawiane mu obrazy w czasie eksperymentu i nie odczuwa tak bardzo klaustrofobii. 

Badania prowadzono na grupie studentów Carnegie Mellon University. Studentom pokazywano rysunki narzędzi lub domów i kazano im myśleć w czasie oglądania o widzianych rysunkach. Stwierdzono, że rozłożenie centrów aktywnych pracujących w mózgu zlokalizowane jest we wielu miejscach dla danego przedmiotu. Tak np myślenie o młotku aktywuje pewne centra mózgowe, ale myślenie o poruszaniu młotkiem aktywizuje centra motoryczne. Okazało się także, że wzór rozłożenia aktywnych centrów mózgowych jest podobny u wszystkich badanych podczas oglądania tych samych przedmiotów. Tak więc, w bardzo jeszcze nieostry sposób określić można o czym kto myśli. A konsekwencje tego mogą być olbrzymie, ograniczone tylko naszą wyobraźnią...  
Przy okazji niejako rozwiązano problem, który filozofów gnębił od wieków. Nie było rzeczą jasną, czy ten sam kolor, np niebieski, widziany jest w ten sam sposób przez inne osoby. Okazało się, że tak właśnie jest. Drobna rzecz a cieszy..

[QZE03::052];[QEO56::235]
No: 2084; w sieci: 11.12.2008

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.85

  Site Meter