Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok IX; No 2081

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Leopold Staff

( 1878-1957)

Kiedy grudniowy wiatr najostrzej chłodzi…

Kiedy grudniowy wiatr najostrzej chłodzi,
Kiedy hulają zadymki, zawieje,
Gdy pod zaspami śniegu świat truchleje
I życie drętwe z śmiercią już się godzi;

Kiedy noc miary najdłuższej dochodzi
I jak najgorzej stworzeniu się dzieje:
Nagle słyszymy - my, Hiperboreje -
Ten nie do wiary okrzyk: "Bóg się rodzi!"

O, dziwo! Zawsze Bóg w grudniowej porze
Rodzi się. Czyż się urodzić nie może,
Że odnawiają się co rok te wieści?

Nieszczęśni! nędzni! chromi! ślepi! głusi! -
Bóg wieczny rodzić się przez wieczność musi,
A możeż rodzić Go świat – bez boleści?

When the December wind…

When the December wind freezes the breath,
When running riot are bluster and blizzard,
When under snowdrifts the fearful world shivers, 
And all life stiffens, to terms comes with death;

When Night extends its great lead over Day,
And living things reach their nadir of being,
We suddenly hear – we hyperboreans -
This wondrous cry of: “God born is today!”

How strange! God always is born in this chill,
Cannot this birth, once for all, be fulfilled?
The news, each year, must be published again?

O you, blind! hapless! lame! deaf! and forlorn!
Timeless God must be eternally born;
And can the world give this birth – without pain?

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@bigpond.com

[QZM03::055];No: 2081; w sieci: 6.12.2008


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.86

  Site Meter