Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok IX; No 2080
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCXXVIII)

.

 Jan XXIII / John XXIII 

(1881 - 1963)


"Każdy może zostać papieżem; 
Najlepszy dowód to fakt, że ja nim zostałem." 
 "Anybody can be Pope; 
the proof of this is that I have become one."

 "Zdarza się często że budzę się nocą, zaczynam myśleć o czymś poważnym i decyduję, że muszę o tym powiedzieć Papieżowi. 
A potem budzę się zupełnie i przypominam sobie, że to ja jestem Papieżem."
 "It often happens that I wake up at night and begin to 
think about a serious problem and decide I must tell the Pope about it. Then I wake up completely and remember that I am the Pope."

 "Włosi rujnują się najczęściej na trzy sposoby, 
przez kobiety, przez hazard, lub przez uprawę ziemi. 
Moja rodzina wybrała ten najwolniejszy sposób."
 "Italians come to ruin most generally in three ways,
women, gambling, and farming.
My family chose the slowest one."

 "Jest łatwiej ojcu mieć dzieci, 
niż dzieciom mieć prawdziwego ojca."
 "It is easier for a father to have children
than for children to have a real father."

[QZM03::054];[QEP63::320]
No: 2080; w sieci: 4.12.2008

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter