Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok IX; No 2075
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCXXVII)

.

Frank Herbert

(1920 - 1986)


 "Wrogowie czynią cię mocniejszym, sojusznicy cię osłabiają."
"Enemies make you stronger, allies make you weaker." 
"Bogactwo jest narzędziem wolności, 
ale pogoń za bogactwem to droga do niewoli."
 "Wealth is a tool of freedom,
but the pursuit of wealth is the way to slavery."
 

 "Początkiem wiedzy jest znalezienie czegoś, 
czego nie rozumiemy."
 "The beginning of knowledge
is the discovery of something we do not understand."

 "Szukaj wolności i stań się niewolnikiem tego pożądania.
Szukaj dyscypliny i znajdź swoją wolność."
 "Seek freedom and become captive of your desires.
Seek discipline and find your liberty."

 "Kiedy religia i polityka jadą na tym samym wozie,
jeźdźcy wierzą, że nic im nie stanie na przeszkodzie."
 "When religion and politics travel in the same cart,
the riders believe nothing can stand in their way."

"Szacunek dla prawdy jest bardzo bliski wszelkiej moralności."
"Respect for the truth comes close to being the basis for all
morality."

"Nie powinieneś nigdy przebywać w towarzystwie kogoś, 
z kim nie chciałbyś umierać."
"You should never be in the company of anyone
with whom you would not want to die."

[QZM03::062];[QEP62::313]
No: 2075; w sieci: 29.11.2008

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter