Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok IX; No 2073
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

Jedno zdumienie dziennie..

.
 

O widzeniu porównawczo (cernologia).

Oczy, wiadomo, mogą być śliczne, prowokujące, marzycielskie, okrutne i jakie tam nie jeszcze. Wszystkie, jak przekroić je wpół, tracą swój wdzięk, a wykazują nieporównane biofizyczne piękno. 
Zdumiewające jednak, że przy milionach (dosłownie) rozpraw o budowie oka, funkcji i fizjologii, tak mało się mówi o tym, co oko widzi. A to, w życiu codziennym i roli społecznej rzecz przecie najważniejsza. 

Bo przecież zupełnie co innego widzi swoimi oczyma to irańskie dziecko, a zupełnie co innego ta oto młoda panienka. Nawet, a może szczególnie wtedy, kiedy patrzyłyby na jedną i tę samą rzecz! Wartałoby zająć się, obok biofizyki i fizjologii patrzenia, też widzeniem jako procesem przejmowania informacji o świecie zewnętrznym za pośrednictwem fal elektromagnetycznym w zakresie widzialnym (od ultrafioletu do podczerwieni) i włączaniem ich do systemu informacyjnego organizmów żywych. Nazwijmy to analizą cernologiczną, a samą naukę zajmującą się tymi sprawami - cernologią (od cerno - widzieć, postrzegać, łać). Zauważmy, że wszystkie organizmy żywe dysponując czymś światłoczułym. Mogą to być związki chemiczne nie wystawione na działanie światła w naturalnych warunkach (składniki organizmów żyjących w zupełnej ciemności), mogą być to całe układy fizyko-chemiczne ulokowane w bardzo wyspecjalizowanych organach (jak oczy), nastawione na prawie wyłączną recepcję fal elektromagnetycznych. Co elementy światłoczułe widzą w sensie fizykochemicznym, to jedna sprawa, a co ma z tego organizm żywy, to zupełnie inny problem. 

Powyższa ilustracja przedstawia propozycję konstrukcji oczu dla ludzio-podobnego stwora z krainy fantazy. Stwór taki analizowałby świat znacznie sprawniej niż obecni ludzie, ale co by widział, to tylko sci-fic może uzmysłowić. 
Zupełnie inaczej odbija się świat w oku muchy, czy w przepięknym oku pszczoły (poniżej). 


Mucha domowa.


Pszczoła miodna.

To jednak zaledwie początek zagadnienia. Rośliny, wszystkie tak zwane zwierzęta niższe, jednokomórkowce, wirusy,  też są światłoczułe, też mają swój 'pogląd na świat', swoje cernologiczne podejście do rozwiązywania codziennych spraw życiowych. Warto o tym pomyśleć. 
(c. d. nastąpi).

[QZE04::070];[QAB04::100]p83;ART40031-64,5;ART400100-m;ART27-28-69;ART27-28-69;QCP05036-39;ART40023-BioSc-12
No: 2073; w sieci: 26.11.2008

 
.

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.56

  Site Meter