Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok IX; No 2070

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Bolesław Leśmian

(1877 - 1937)

Nad Ranem

Śpi jeszcze... Na twych rzęsach - skra drobna poranku.
Strachy śnią się twej dłoni - bo i drga i pała.
Oddychaj tak - bez końca. Czaruj - bez ustanku.
Kocham oddech twej piersi, ruch śpiącego ciała.
Ileż lat już minęło od pierwszej pieszczoty?
Ile dni od ostatniej upływa niedoli?
Co nas wczoraj - smuciło? Co jutro - zaboli?
I czy zabraknie nam kiedyś do szczęścia ochoty?
Przyjdzie noc o źrenicach zaświatowo łanich
I spojrzy - i zabije... Polegniem - snem czynni...
Jak to? Więc musimy umrzeć tak samo jak inni?
Jak ci - choćby z przeciwka?... Pomódlmy się za nich...

Towards Morning

Still sleeping…On your lashes – a small spark of dawning
Your hand dreams fearful dreams –how it quivers and burns.
Breathe so – and without ending. Charm so – every morning.
I love your dear breast’s breath, and your dormant form’s stir.
How many years have passed now since our first caress?
How many days have flown since the last sorrow’s bane?
What yesterday – us saddened? What, tomorrow – shall pain?
And will we ever savour this our happiness less?
Doe-eyed night shall come in with its unworldly air
And will glance – and will kill…we’ll lie down dreaming on…
How’s this? Must we then die like those others all gone?
Like those – say, ‘cross the street there?...For them say a prayer.

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@bigpond.com

[QZM03::050];No: 2070; w sieci: 23.11.2008


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.86

  Site Meter