Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok IX; No 2069
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCXXVI) 

.

 Henry Brooks Adams

(1838 - 1918)


 "Ci znają dosyć, co wiedzą jak się uczyć."
 "They know enough who know how to learn."
 "Nauczyciel wpływa na wieczność; 
nigdy nie może powiedzieć kiedy jego wpływ się skończy."
 "A teacher affects eternity;
he can never tell where his influence stops."

 "Polityka jako praktyka ... zawsze była systematycznym organizowaniem nienawiści."
 "Politics, as a practice . . . has always been
the systematic organization of hatreds.

 "Przyjaciel u władzy, to przyjaciel stracony."
 "A friend in power is a friend lost."

[QZM03::051];[QEP57::217]
No: 2067; w sieci: 22.11.2008

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter