Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok IX; No 2067

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Rewolucja w mikrobiologii.
Flora bakteryjna rąk. 

Oczekuje nas kolejna, wielka rewolucja w ekologii, medycynie i mikrobiologii. Dzięki zastosowaniu metagenomiki stwierdza się, że znamy zaledwie jeden procent mikroorganizmów w otaczającym nas świecie. Reszta jest ukryta, nie nazwana, nigdy nie badana, niemniej decydująca w kształtowaniu wszystkich środowisk. Nie wchodząc w szczegóły, metoda polega na kompleksowym badaniu całego materiału genetycznego obecnego w danym środowisku i wychwytywania genów, które nie można przypisać żadnemu ze znanych organizmów. Okazuje się, że mikroorganizmy rosną wszędzie, ale namiętnie nie kochają środowiska stwarzanego im przez biologów - t.zn. nie znoszą pożywek sztucznych, inkubatorów, agarów, szalek Petriego, itp. 
Szalenie interesujące wyniki uzyskano badając tą metodą mikroflorę mórz, osadów morskich, egzotycznych środowisk pod dnem morskim, florę jelit itp. Na tym tle, jako zaskakującą ciekawostkę, wymienić można poniższe badania. 
Wiadomo, że przenośnikiem bakterii od człowieka do człowieka, czy to przez kontakt bezpośredni czy pośredni, są ręce. Flora bakteryjna rąk była przedmiotem badań od wielu dziesiątek lat. Metodami klasycznymi, łącznie z sekwencjonowaniem genów, wykryto około 150 gatunków bakterii występujących na ludzkich rękach. Metodą metagenomiczną wykrywa się aż 4.700 gatunków, i to po przebadaniu zaledwie 102 osób. Przy tym różnice w składzie flory pomiędzy poszczególnymi osobami są olbrzymie i niespodziewane. Tylko pięć gatunków występowało u połowy badanych, reszta gatunków występowała w najbardziej nieprzewidywalnych kombinacjach. Okazało się także, że gatunkowo tylko 17 procent bakterii występuje równocześnie na obu dłoniach badanej osoby. Ręce wykazują tu nadspodziewaną indywidualność, co pewnie związane jest z tym, że prawa ręka (lub ręka preferencyjna) 'działa' w innym środowisku, niż robi to ręka lewa (lub niepreferencyjna). Mycie rąk nie zmienia składu flory bakteryjnej, chyba ze względu na szybkie odtwarzanie się populacji. Bogactwo flory bakteryjnej rąk nie jest mniejsze, a nawet przekracza pod względem liczebności gatunkowej florę bakteryjną ust, przełyku, czy dolnego odcinka jelit. Jako uzupełniającą ciekawostkę warto podać, że flora bakteryjna rąk damskich jest bogatsza, bardziej zróżnicowana, niż rąk męskich. Widocznie kobiety są mniej jadowite w stosunku do bakterii.. 
Badania prowadzono na Uniwersytecie w Boulder, Colorado.

[QZE04::064];[QHB10::123];[QEP63::234];[QEP63::237]
No: 2067; w sieci: 19.11.2008

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.85

  Site Meter