Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok IX; No 2063
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

(ser. CCXXV) 

.

 Betty Friedan

(1921 - 2006)


 "W wyniku kobiecej mistyki pogrzebano żywcem 
miliony amerykańskich kobiet."
 "The feminine mystique has succeeded
in burying millions of American women alive."

 "Łatwiej jest żyć życiem kogoś innego, 
niż stać się w pełni samym sobą."
 "It is easier to live through someone else
than to become complete yourself."

"Żadna kobieta nie dozna orgazmu 
dzięki pielęgnowaniu podłogi kuchennej." 
 "No woman gets an orgasm 
from shining the kitchen floor."

 "Wykonywać pracę którą jesteś zdolny wykonywać, 
to dojrzałości."
 "To do the work that you are capable of doing 
is the mark of maturity."

 "Jedynym sposobem odnalezienia siebie, poznania siebie, tak dla kobiety jak i dla mężczyzny, jest własna praca twórcza. 
Innej drogi nie ma.
 "The only way for a woman, as for a man, to find herself,
to know herself as a person, is by creative work of her own.
There is no other way."

[QZM03::044];[QEP57::159]
No: 2063; w sieci: 14.11.2008

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter