Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok IX; No 2055
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCXXIV) 

.

Śmierć / Death

 

"To nie śmierć, ale umieranie jest tym, co mnie niepokoi."
"It is not death, it is dying that alarms me." 

 Montaigne


 "Niektórzy ludzie tak boją się śmierci, że nigdy nie zaczynają żyć."
"Some people are so afraid of dying that they never begin to live."

 Henry van Dyke


 "Bądź zawsze przygotowanym do śmierci: 
Wtedy śmierć czy życie okażą się słodsze."
 "Be still prepared for death: 
and death or life shall thereby be the sweeter."

 Shakespeare


 "Wybrańcy bogów umieraja młodo."
"He whom the gods love, dies young."

 Menander


"Śmierć to złoty klucz otwierający pałac wieczności."
 "Death is the golden key that opens the palace of eternity."

 Milton


"Taka jest różnica między młodym a starym: 
stary zmierza do śmierci, a śmierć przychodzi do młodego."
"There is but this difference between the of old men and young; that old men go to death, and death comes to the young."

któryś z ojców kościoła


[QZM03::0xx];[QAB01::721]p128-9
No: 2055; w sieci: 2.11.2008

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter