Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok IX; No 2051

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Bolesław Leśmian

(1878-1937)

Gdy omdlewasz na łożu..

Gdy omdlewasz na łożu, całowana przeze mnie,
Chcę cię posiąść na zawsze, lecz daremnie, daremnie!

Już ty właśnie – nie moja, już nie widzisz mnie wcale:
Oczy mgłą ci zachodzą, ślepną w szczęściu i szale!

Zapodziewasz się nagle w swoim własnym pomroczu,
Mam twe ciało posłuszne, ale ciało – bez oczu!

Zapodziewasz się nagle w niewiadomej otchłani,
Gdziem nie bywał, nie śpiewał, choć kochałem cię dla niej!

When upon my bed swooning..

When you’re on my bed swooning, kissed again and again,
I’d possess you for ever, but in vain, though, in vain!

Because you are now - not mine, you do not see me near you,
your eyes covered with mist now, blind in bliss and delirium!

To some own twilight zone now your soul suddenly flies,
I own your flesh compliant, your flesh – not your eyes!

Into some space unfathomed you mysteriously vanish,
I’ve not been to, nor sang in, though I for it you cherished!..

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@bigpond.com

[QZM03::043];No: 2051; w sieci: 29.10.2008


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.86

  Site Meter