Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok IX; No 2050
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCXXIII)

.

Ronald Reagan (2)

(1911-2004)


 "Jeśli by można podliczyć siłę wiary ludzi w tym pomieszczeniu, 
ile byłoby to w megatonach?"
 "If you could add together
the power of prayer of the people just in this room,
what would be its megatonnage?"

 "Cokolwiek historia może powiedzieć o mnie, jak mnie nie będzie, mam nadzieję, że zauważy iż odwoływałem się do waszych najlepszych nadziei, a nie do najgorszych obaw; 
do waszego zaufanie, a nie do waszej wątpliwości." 
 "Whatever else history may say about me when I'm gone, I hope it will record that I appealed to your best hopes, not your worst fears; to your confidence rather than your doubts."
 "Jestem szkockim kalwinistą 
i nic nas bardziej nie uszczęśliwia niż udręka."
 "I’m a Scotch Calvinist and nothing makes us happier than misery."
 "Polityka to niezły zawód. Jeśli osiągniesz sukces, masz wiele satysfakcji, jeśli się zhańbisz, możesz zawsze napisać książkę. 
"Politics is not a bad profession. If you succeed there are many rewards, if you disgrace yourself you can always write a book." 
 "... jeśli by nie kobiety, my mężczyźni chodzilibyśmy jeszcze w skórach nosząc maczugi..
 ".. if it wasn't for women, we men would still be
walking around in skin suits carrying clubs.. ''

[QZM03::046];[QEP09::104];[QEP13::069];[QEP26::093];[QEP31::083];[RIO63::013]
No: 2050; w sieci:28.10.2008

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter