Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok IX; No 2048

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Metoposkopia.

Przyjrzyjmy się w lusterku albo popatrzmy na czoła otaczających nas osób. Już Hieronim Cardano (1501 - 1576) zauważył, że nie ma dwóch osób o takich samych zmarszczkach czoła. Na tej zasadzie opracował cały system oceny charakterów i wróżb, który nazwał metoposkopią.  I dziś, jak dobrze popatrzeć na człowieka i pomyśleć, skąd mu się akurat takie a nie inne zmarszczki na czole zebrały, trudno nie ulec wrażeniu, że musi być jakaś przyczyna określonego układu zmarszczek. Cardano poszedł jednak znacznie dalej. Zmarszczki, jego zdaniem, obok niepowtarzalności, determinowały los człowieka i miały związek z astrologią, horoskopem i magią. Cardano, przy całej racjonalnosci wynalazcy, do tego stopnia zafascynowany był magią, żeby aby nie zachwiać prawdziwości swego horoskopu, zamorzył się na śmierć, by umrzeć w przewidzianym przez horoskop terminie w wieku 75 lat, jak mówi legenda. 
Sam opisał i wyrysował około 800 typów zmarszczek. Czołami i zmarszczkami zajmował
się przez wiele lat, przy tym jako fanatyk astrologii nanosił na poszczególne układy zmarszczek odpowiednie znaki astrologiczne. Wyniki swoich dociekań zamieścił w dziele "Metoposcopia" opublikowanym pośmiertnie w roku 1658. Wkrótce po wydaniu dzieła Cardana obszerne dzieło omawiające metoposkopię wraz z chiromancją i związkami obu z astrologią wydał Johannes Praetorius. Obie jego książki - 'Centifrons Idolum Iani Hoc est: Metoposcopia Seu Prosopomantia', oraz 'Ludicrum Chiromanticum Praetorii' dostępne są prawie w całosci w Internecie na stronach Cyfrowej Biblioteki Wolfenbuettel zawierającej starodruki ze zbiorów Księcia Alberta. Warto dodać, że coraz więcej poważnych muzeów i instytucji historycznych zamieszcza bardzo fachowo opracowane starodruki i dokumenty. W ten sposób dzieła, których studiowanie było praktycznie niemożliwe lub związane z krociowymi wydatkami i wielomiesięcznymi podróżami, stają otworem na każdym biurku. Spełnia się niezwykle ważna rola Internetu - udostępnianie zasobów archiwalnych całego świata. Internet jest idealnym narzędziem do tego celu, gdyby tylko nie te spamy i porno..
Oto strona tytułowa jednego z dzieł Praetoriusa. W ostatnich latach, po zdyskwalifikowaniu astrologii, chiromancji i frenologii jako nauk, odradza się charakterologia sięgająca do bardzo skomplikowanych metod statystycznych. Jeśli zgodzimy się, że nasz charakter zawarty jest w genach, to znaki zewnętrzne jak zmarszczki, linie papilarne, linie dłoni, też w jakiś sposób tam siedzą i pewna korelacja istnieć może..
Zresztą, astrologia i wróżbiarstwo, choć obdarte z powagi naukowej, kwitnie na całym świecie. Liczba astrologów wielokrotnie przekracza liczbę astronomów, nie mówiąc już o zarobkach..

[QZE04::050];[TZE01::215];[QEP62::328]9
No: 2048; w sieci: 24.10.2008

 

 

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.85

  Site Meter