Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok IX; No 2045

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Nadzmysłowe umiejętności dzieci.

Tak zwane ESP - (Extrasensory perception) fascynuje psychologów i speców od telekomunikacji od dawna. Jak dotąd nie uzyskano przekonywujących danych świadczących o istnieniu tego zjawiska. Kilka lat temu jednak nadspodziewanie obiecujące wyniki otrzymał dr Ernesto Spinelli. Eksperymentował on z dwoma tysiącami dzieci różnego wieku, którym kazał odgadywać, który z pięciu obrazków został włożony do pudełka przez tzw. nadawcę, losowo wkładającego w tym przypadku obrazki do pudełka w intencji przekazania tej informacji potencjalnym odbiorcom. 
Szansa w zgadywance wynosi 20%. Okazało się jednak, ze trzyletnie dzieci dają aż 46% poprawnych odpowiedzi. Jest to wynik bardzo wysoki, daleko powyżej rozsądnych granic prawdopodobieństwa statystycznego. 
Dalsze badania wykazały, że z wiekiem umiejętność ta maleje. Dzieci pięcioletnie odgadują w 35 procentach, a sześcioletnie w 26 %, co ciągle jest jeszcze statystycznie istotną różnicą w porównaniu do losowej zgadywanki. 
Wyniki te podawane są w publikacji naukowej dla zilustrowania, że z wiekiem zamykamy się, stajemy się nieczuli na jakieś sygnały i że jest to wynik obłędnego i szkodliwego systemu edukacji. Niektórzy jednak sądzą, że jest to jeszcze jeden błąd doświadczalny, których już tyle było w psychologii eksperymentalnej, a szczególnie w dziedzinach graniczących z magią, wróżbiarstwem, różdżkarstwem, itp. 
Ale jeśli okaże się, że wyniki te są pewne i powtarzalne, oczekuje nas zupełna, o sto osiemdziesiąt stopni, zmiana pojęć nie tylko co do funkcjonowania mózgu czy skutków edukacji, ale co do percepcji świata w ogóle. Tymczasem trzeba zachować zimna krew i oczekiwać na dalszy rozwój wypadków.

[QZE04::048];[PRA01::018];[RIO78::044]
No: 2045; w sieci: 20.10.2008

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter