Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok IX; No 2044

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Bolesław Leśmian

(1877 - 1937)

Zmory wiosenne

Biegnie dziewczyna lasem. Zieleni się jej czas... 
Oto jej włos rozwiany, a oto - szum i las!

Od mrowisk słońce dymi we złotych kurzach - mgłach. 
A piersi jej rozpiera majowy, cudny strach!

Śnił się jej dzisiaj w nocy wilkołak w głbi kniej, 
I dwaj rycerze zbrojni i aniołowie trzej !

Śnił się jej śpiew i pląsy i wszelki ptak i zwierz!
I miecz i krew i ogień! Sen zbiegła wzdłuż i wszerz!...

A teraz biegnie w jawę, przez las na lasu skraj -
A za nią - Maj drapieżny! Spójrz tylko - tygrys-maj !...

Dziewczyna płonie gniewem... zaciska białą pięść...
A wkoło pachną kwiaty... Szczęść, Boże, kwiatom szczęść! 

A wkoło pachną kwiaty, słońcem się dławi zdrój !
Purpura - zieleń - złoto ! Rozkwitów szał i bój ! 

Grzmi wiosna! Tętnią żary! Krwawią się gardła róż! 
O, szczęście, szczęście, szczęście! Dziś albo nigdy już!... 

Dziewczyno, hej, dziewczyno! Zieleni się nam czas!... 
Kochałem nieraz - ongi - i dzisiaj jeszcze raz... 

Dziewczyno, byłem z tobą w snu jarach, w głębi kniej -
Jam - dwaj rycerze zbrojni i aniołowie trzej !...

Jam - śpiew i pląs zawrotny! Jam wszelki ptak i zwierz! 
Ja - miecz i krew i ogień! Sen zbiegłem wzdłuż i wszerz...

Sen zbiegłem, goniąc ciebie, twój wierny tygrys-maj!... 
Ja jestem las ten cały - las cały aż po skraj !

Spring nightmares

The girl ran through the forest. Her time is greening now…
Look at her hair blown all ways, and hear trees swoosh and sough!

From anthills sunsmoke rises in golden dust and mist,
a wondrous fear is maying and growing in her breast.

Last night she dreamt a werewolf in forest wild, could see,
two knights clad in bright armour, and angels she saw three!

She dreamt of song and dancing and every bird and beast!
And sword and blood and fire did her dream cross west and east!

She now runs into waking, from forest runs away –
Behind her – May ferocious! Just look – the tiger-May!

The girl burns red with anger…and clenches her white fist,
But round her – scent of flowers…Thank God that flowers exist!

All round the flowers’ fragrance! The stream with sunlight choked!
And purple –green – and glowing! And ripening’s rage and shock!

Spring thunders! Heatwaves’ hoofbeats! Redden rose throats with gore!
O joyful, joyful, joyful! Today or never more!...

Hey there, o lassie, lassie! We green again this May!
I had – of yore – loved greatly, I love again today…

Lass, it was I in your dreams’ ravines and forests deep –
I’m the two knights in armour, and I’m the angels three!...

I’m song and dizzy dancing! I’m every bird and beast!
I’m sword and blood and fire! Your dream crossed west and east…

Your dream I crossed and chased you, your faithful tiger-May!...
It’s I am the whole forest – whole forest, all the way!

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@bigpond.com

[QZM03::042];No: 2044; w sieci: w sieci: 19.10.2008


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.86

  Site Meter