Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok IX; No 2043
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCXXII)

.

Ronald Reagan (1)

 (1911- 2004)


 "Polityka jest jak show biznes. Masz piekło na początku, potem nieco luzu, i znów piekło na końcu."
 "Politics is just like show business,
you have a hell of an opening, coast for awhile,
and then have a hell of a close. "

"Rząd jest jak dziecko. Przewód pokarmowy o wielkim apetycie na jednym końcu i brak odpowiedzialności na drugim."
 "Government is like a baby.
An alimentary canal with a big appetite at one end
and no sense of responsibility at the other."

 "Polityka jest nibt drugim najstarszym zawodem. 
Doszedłem do wniosku, że bardzo przypomina pierwszy.
 "Politics is supposed to be the second oldest profession.
I have come to realize that
it bears a very close resemblance to the first."

"Bracia Amerykanie! Z radością powiadamiam, 
że akurat podpisałem dokument rozwiązujący problem Rosji na zawsze. Za pięć minut rozpoczynamy bombardowanie [atomowe]." - 
Ronald Regan do mikrofonów dnia 11 sierpnia 1984 - celem sprawdzenia, czy mikrofony funkcjonują prawidłowo w minutę przed przemówieniem do Narodu. 
W samym przemówieniu słowa te nie padły..
 "My fellow Americans. I am pleased to tell that I have just signed legislation to outlaw Russia for ever. 
We begin bombing in five minutes."- 
Ronald Reagan testing microphones for radio address, 11 August

Michael Reagan o swoim ojcu:

"On wierzył, że Ameryka to nie miejsce gdzie człowiek zawdzięcza coś rządowi, ale rząd człowiekowi."

Michael Reagan, on his father:

"He believed America was . . . a place where
man was not beholden to government,
but government was beholden to man."

[QZM03::045];[QEP57::159];[TZE02::261];[QEP04::172]
No: 2043; w sieci:18.10.2008

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter