Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok IX; No 2037

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Agnieszka Osiecka

 

Piosenka dla Elizy

Boże, daj Elizie szczęścia łut,
warkocze dwa,
przyjaciół w bród,
a pod oknem niech jej kwitnie sad,
i niech jej nie przybywa lat!
Sukienki niech
Eliza ma
i biały płaszcz
a może - dwa?
Talencik niech Eliza jakiś ma,
niech przędzie lub
niech wełnę tka,
dziś tak się liczy w życiu zwinność rąk,
gdy sięgasz po
nadziei pąk! 

Dorosłą być
już być chciała,
ale jeszcze wcześnie, wcześnie mała...
Ty jeszcze śnisz dziecinne sny z pawich piór. 

Boże daj Elizie parę wad,
bo po cóż nam zbyt biały kwiat?
Doskonałość niech nie grozi jej:
Fantazjo, przyjdź!
Głupoto, zwiej! 

Korale niech
Eliza ma
i biały płaszcz,
a może - dwa...
Boże, daj Elizie szczęścia łut
i serca żar,
i myśli chłód...
Miłość niech nadejdzie w piękny dzień
i niech jej nie
przesłania cień! 

...Ach, tak. Będzie też i lęk
i poznasz las, las, gdzie nie śpi nikt...
Tak, tak, to nie gitar brzęk!
Czasem jest potrzebny ...krzyk.
... Boże, daj Elizie szczęścia łut...

A song for Elise

God, give Elise of luck a jot,
and pigtails two,
of friends a lot,
under her sill let fruit trees grow,
and let her years stay always so!
let Elise own
of frocks a few,
and a white gown,
or maybe – two?
Let her some little talent have,
so let her spin, or
let her weave,
today so much depends on nimble hands 
when reaching for
your life’s great chance!

You now prefer
to be grown-up,
but it’s only early, early, little girl… 
You still dream childish dreams of peacock plumes.

God, give Elise some little faults,
What use a perfectly white bloom?
Perfection, do not come her way:
Fantasy, come! 
Dullness, away!

Let Elise have
some corals few,
and a white gown,
or maybe – two…
God, give Elise of luck some part
The cool of thought,
The heat of heart…
Love should come one day that’s beautiful
And no shade should
Upon her fall!

…Ah, yes. Fear also shall come
you’ll know the wood, the wood where none lie…
Yes, yes, that’s no guitars’ strum!
Sometimes, you need also…the cry.
…God, give Elise a jot of luck…

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@bigpond.com

[QZM03::041]; No: 2037; w sieci: 11.10.2008


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.86

  Site Meter