Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok IX; No 2036
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCXXI)

.

 Edward Abbey

 (1927 - 1989)


 "Społeczeństwo jest jak potrawka. Jeśli nie mieszasz starannie, zbierze się na wierzchu mnóstwo szumowiny."
 "Society is like a stew.
If you don't keep it stirred up you get a lot of scum on the top."

 "Jako zatwardziały melancholik mogę stwierdzić, że najlepszym antidotum na melancholię jest działanie. Jednakże, jak większość melancholików, cierpię także na lenistwo."
 "As a confirmed melancholic, I can testify that
the best and maybe only antidote for melancholia is action.
However, like most melancholics, I suffer also from sloth."

 "Patriota musi być zawsze gotów bronić swego kraju przed jego rządem."
 "A patriot must always be ready to
defend his country against its government."

"Zawsze chciałem być kowbojem. Niestety!
Wcześnie obciążony zostałem nieodpartym zobowiązaniem w stosunku do literatury światowej."
  "I always wanted to be a cowboy. But alas! I was burdened early with certain inescapable obligations to world literature."

(patrz też tu) [QZM03::038];[QEP57::113]
No: 2036; w sieci: 10.10.2008

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter