Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok IX; No 2030
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCXX)

.

James Michener

 

"Nigdy nie jeste smy przygotowani na to, czego oczekujemy."
 "We are never prepared for what we expect." 
 "Pisarz może zrobić fortunę w Ameryce
ale nie może się utrzymać."
 "A writer can make a fortune in America,
but he can't make a living."

 "Jeśli człowiek sam się odnajdzie, ma siedzibę, w której może zamieszkiwać z godnością do końca dni swoich."
"If a man happens to find himself, he has a mansion
which he can inhabit with dignity all the days of his life." 

 "Charakter to to, co robisz po raz trzeci i czwarty."
"Character consists of what you do on the third and fourth tries." 
 "Trzeba mieć odwagę by wiedzieć, kiedy należy się bać."
"It takes courage to know when you ought to be afraid." 
"Młodzi ludzie powinni pragnać takich prób, 
które wytrącą ich z równowagi."
"Young people ought to seek that experience
that is going to knock them off center."

[QZM03::039];[QEP571::159]
No: 2030; w sieci: 4.10.2008

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter