Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok IX; No 2024
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCXIX)

.

Samochwalstwo / Self-praise

 

 "Im mniej mówisz o swojej wielkości, tym więcej o niej myślę, 
im więcej, tym mniej."
"The less you speak of your own greatness,
the more I shall think of it;
and the more, the less."

 Francis Bacon


 "Samochwalstwo pomniejsza."
"Self-praise depreciates."

 Miguel de Cervantes


 "Był jak kogut, który myślał, że słońce wzeszło, 
by słuchać jego piania."
"He was like a cock who thought the sun had risen 
to hear him crow."

 George Eliot


 "Najgorszy użytek jaki można mieć z sukcesu 
jest przechwalanie się nim."
"The worst use that can be made of success is to boast of it."

 Sir Arthur Helps


 " Jeśli chcesz by ludzie dobrze o tybie myśleli, 
nie mów dobrze o sobie samym."
"If you want people to think well of you,
do not speak well of yourself."

 Blaise Pascal


"Hałas niczego nie dowodzi. Często kura, która zniosła jedynie jajko, gdacze jakby zniosła asteroida."
"Noise proves nothing. Often a hen who has merely laid an egg
cackles as if she had laid an asteroid."

Mark Twain


[QZM03::037];[QEP57::159]
No: 2024; w sieci: 26.9.2008

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter