Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok IX; No 2019
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCXVIII)

.

Spokój wewnętrzny / Harmony  (2)

 

"Nigdy się nie spiesz, czyń wszystko spokojnie i w spokoju ducha. Nie trać wewnętrznego spokoju z jakiegokolwiek powodu, 
nawet gdyby cały twój świat był w zamęcie."
"Never be in a hurry; do everything quietly and in a calm spirit.
Do not lose your inner peace for anything whatsoever,
even if your whole world seems upset."

 Św. Franciszek Salezy / St. Francis de Sales


 "Przede wszystkim zachowuj spokój w samym sobie, 
wtedy możesz także przynieść spokój innym."
"First keep the peace within yourself,
then you can also bring peace to others."

 Thomas a Kempis


 "Jeśli sam nie masz spokoju, 
daremnie będziesz go poszukiwał z zewnątrz."
"If we have not peace within ourselves,
it is vain to seek it from outward sources."

 Francois de la Rochefoucauld


 "Kto ma spokój wewnętrzny, nie może zdumiewać się lub przerażać, ale postępuje, czy w złym czy w dobrym, 
swoim własnym rytmem, jak zegar w czasie burzy."
 "Quiet minds can't be perplexed or frightened,
but go on in fortune or misfortune at their own private pace,
like a clock during a thunderstorm."

 Robert Louis Stevenson


[QZM03::036];[QEP62::083]
No: 2019; w sieci: 20.9.2008

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter