Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok IX; No 2018

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Konstanty Ildefons Gałczyński

year

Już kocham cię tyle lat

Już kocham cię tyle lat,
na przemian w mroku i w śpiewie,
może to już jest osiem lat,
a może dziewięć – nie wiem;

splątało się, zmierzchło –
gdzie ty, a gdzie ja,
już nie wiem – i myślę w pół drogi,
że tyś jest rewolta i klęska i mgła, 
a ja to twe rzęsy i loki.

I’ve loved you so many years

I’ve loved you so many years,
in turn in darkness and song,
may be it’s been now eight years,
or nine – at any rate, long.

it grew tangled, obscured –
where it is you, and where I am,
I don’t know - and my half-way guesses
are: you are revolt, you are mist, you are ruin,
and I am your locks and eyelashes.

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@bigpond.com

[QZM03::031];No: 2018; w sieci: 19.9.2008


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.86

  Site Meter