Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok IX; No 2006
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

(ser. CCXVI)

.

 Albert Schweitzer

1875 - 1965


 "Sukces nie jest kluczem do szczęscia. 
Szczęście jest kluczem do sukcesu.
 "Success is not the key to happiness. 
Happiness is the key to success."

 "Wszyscy jesteśmy tak złączeni, ale umieramy z samotności."
 "We are all so much together, but we are dying of loneliness."
"Człowiek to zmyślne zwierzę zachowujące się jak imbecyl" 
 "Man is a clever animal who behaves like an imbecile."
 "Tragedią człowieka jest to, co w nim umiera, 
kiedy on jeszcze zyje."
 "The tragedy of man is what dies inside himself 
while he still lives."

 "Czasem światłość w nas gaśnie, ale wybucha znów płomieniem w wyniku zetknięcia się z innym człowiekiem. 
Każdy z nas winien jest najgłębszą wdzięczność tym, 
którzy potrafią ożywić nasze wewnętrzne światło." 
 "Sometimes our light goes out but is blown again
into flame by an encounter with another human being.
Each of us owes deepest thanks
to those who have rekindled this inner light."

"Zrób każdego dnia coś dla kogo innego, 
za co nie otrzymasz zapłaty."
"Do something for somebody every day 
for which you do not get paid."

[QZM03::030];[QEP62::083]
No: 2006; w sieci: 5.9.2008

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter