Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok IX; No 1999
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCXV)

.

Poznaj samego siebie / Know thyself

 

 "Znajomość samego siebie to początek wszelkiej mądrości."
"To know thyself is the beginning of all wisdom."

 Aristotle


 "'Poznaj samego siebie', rzekł dawny filozof; 
'Popraw samego siebie', rzecze współczesny."
"'Know thyself,' said the old philosopher,
'improve thyself,' saith the new."

 Edward Bulwer-Lytton


 "Niech poznanie samego siebie będzie twoją sprawą, 
jest to największa w świecie lekcja."
"Make it thy business to know thyself,
which is the most difficult lesson in the world."

 Miguel de Cervantes


 "Jeśli większość z nas to ignoranci o samych sobie, jest wynikiem, że samowiedza jest bolesna, a my wolimy przyjemności i iluzje."
"If most of us remain ignorant of ourselves, it is because
self-knowledge is painful and we prefer the pleasures of illusion."

 Aldous Huxley


 "Jest błędem chcieć być zrozumianym, 
zanim sami nie wyrobimy o sobie jasnego zdania."
"It is a fault to wish to be understood
before we have made ourselves clear to ourselves."

 Simone Weil


[QZM03::028];[QEP57::270]
No: 1999; w sieci: 28.8.2008

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter