Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok IX; No 1995

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Wisława Szymborska

Odkrycie

Wierzę w wielkie odkrycie. 
Wierzę w człowieka, który dokona odkrycia 
Wierzę w przestrach człowieka, który dokona odkrycia. 

Wierzę w bladość jego twarzy, 
w mdłości, w zimny pot na wardze. 

Wierzę w spalenie notatek, 
w spalenie ich na popiół, 
w spalenie co do jednej. 

Wierzę w rozsypanie liczb, 
w rozsypanie ich bez żalu. 

Wierzę w pośpiech człowieka, 
w dokładność jego ruchów, 
w nieprzymuszoną wolę. 

Wierzę w utłuczenie tablic, 
w wylanie płynów, 
w zgaszenie promienia. 

Twierdzę, że to się uda 
i że nie będzie za późno, 
i rzecz rozegra się w nieobecności świadków. 

Nikt się nie dowie, jestem tego pewna, 
ani żona, ani ściana, 
nawet ptak, bo nuż wyśpiewa. 

Wierzę w nieprzyłożoną rękę, 
wierzę w złamaną karierę, 
wierzę w zaprzepaszczoną pracę wielu lat. 
Wierzę w sekret zabrany do grobu. 

szybują mi te słowa ponad regułami. 
Nie szukają oparcia w jakichkolwiek przykładach. 
Moja wiara jest ślepa i bez podstaw. 

Discovery

I believe in great discoveries.
I believe in the man who makes the great discoveries.

I believe in the terror of the man who makes the discoveries.

I believe in the pallor of his face,
in the nausea, the cold sweat on the lip.

I believe in the burning of the notes,
in burning them to ashes,
in burning each one of them.

I believe in the dispersal of the figures,
in their dispersal with no regret.

I believe in the hurry of the man,
in the precision of his movements,
in his unconquerable will.

I believe in the breaking-up of tables,
in the pouring out of liquids,
in the extinguishing of the flame.

I maintain that the thing is possible
and it won’t be too late,
and done in the absence of a witness.

None will find out, of this I’m quite sure,
neither wife, nor wall,
nor even a bird which might sing it.

These words take-off outside regulations,
they do not rely on any precedents.
my faith is strong, blind, and with no foundation.

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@bigpond.com

[QZM03::026];No: 1995; w sieci: 23.8.2008


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.86

  Site Meter